vzw Vincenthof
vzw Vincenthof
vzw Vincenthof

Kortverblijf

Op campus Sint-Vincentius en campus Sint-Elisabeth biedt het rusthuis de mogelijkheid om 10 ouderen tijdelijk te huisvesten omwille van diverse redenen o.a.

een herstelperiode na een ziekenhuisopname

een adempauze voor de mantelzorger

een vakantieopname

een kennismaking met het leven en wonen in een rusthuis

Gedurende deze tijdelijk opvang van maximaal 60 opeenvolgende dagen geniet de bewoner van de professionele zorg die geïntegreerd is in de algemene werking van het rusthuis.
De dagprijs varieert van € 54,46 tot € 54,83. Deze prijs omvat de lichamelijke verzorging, de maaltijden, het onderhoud van de kamer, het wassen en voorzien van het bedlinnen en televisiedistributie.

Hiernaast kunnen occasionele persoonlijk kosten aangerekend worden waaronder dokterskosten, geneesmiddelen, haar- en voetverzorging e.d. Bewoners kunnen evenwel een aanvraag indienen bij hun mutualiteit om in aanmerking te komen voor een tussenkomt in de verblijfskosten.
 

Voor meer info : Sociale dienst