Liantis zal vanavond de link naar de bevraging versturen naar de medewerkers met een @vincenthof.be mailadres.
De brieven zullen morgen, vrijdag 04 maart bezorgd worden aan de leidinggevenden. De bevraging wordt eind maart afgesloten.
De resultaten van de bevraging zullen dinsdag 28 juni teruggekoppeld worden aan alle leidinggevenden en de werkgroep preventie. Nadien zullen deze via de diverse overlegmomenten aan jullie gepresenteerd worden zodat we samen aan de slag kunnen gaan met de resultaten.
We hopen op een massale respons zodat liantis ons een betrouwbaar rapport kan meegeven.