Er zijn geen voorkeursbezoekmomenten meer. Elke bezoeker mag vrij langskomen op het tijdstip dat hem/haar het best past.

Gedurende de dag zijn bezoeken mogelijk die gelijk staan aan sociale contacten:
o Deze bezoekers moeten zich aan de regels houden bij binnenkomen (registratie, handen wassen en ontsmetten, afstand houden, een chirurgisch mondmasker dragen).
o Het chirurgisch mondmasker moet aangehouden worden op de kamer en de afstandsregels moeten gerespecteerd worden (1,5 meter). Er kan dan ook geen drank of eten genuttigd worden op de kamer!
o Er staat geen beperking op het aantal van deze ‘sociale contacten’ per dag, maar er mogen geen twee sociale contacten tegelijk op de kamer op bezoek komen (tenzij ze tot hetzelfde huishouden behoren = onder één dak wonen).

Twee nauwe contacten (‘knuffelcontacten’):
o Elke bewoner kan twee vaste knuffelcontacten hebben. Deze personen kunnen wisselen na twee weken. Gelieve duidelijk af te spreken wie dit is.
o Dit knuffelcontact hoeft het mondmasker niet aan te houden op de kamer, maar mag dit wel doen om de bewoner te beschermen.
o De twee knuffelcontacten kunnen samen aanwezig zijn per bezoekmoment als ze tot hetzelfde huishouden behoren (= onder één dak wonen).

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen het woonzorgcentrum nog niet betreden. Zij kunnen wel buitenshuis (in open lucht) een bezoek brengen conform de Nationale regels. Indien mogelijk dragen zij ook een mondmasker.
Bewoners en bezoekers kunnen elkaar buiten ontmoeten met tien mensen tegelijk, zoals de rest van de samenleving.

 

Indien u de volledige bezoekregeling wenst, kan u deze opvragen door een mail te sturen naar info@vincenthof.be.