Aanpassing brandcodes op de brandcentrale

Aanpassing brandcodes op de brandcentrale

In de maand december werden de brandcodes die op de dect-toestellen verschijnen, aangepast zodat het voor iedereen duidelijker is welke locatie bedoeld wordt.
De brandcodes zijn op te zoeken via de ABC-index en zullen in de Edumaticmodule brand verwerkt worden. In de eerste afdelingsvergadering van het nieuwe jaar zullen deze ook aan bod komen.

Read More

Nieuwjaarsattentie

Nieuwjaarsattentie

Wegens corona kunnen we jammer genoeg opnieuw geen nieuwjaarsreceptie organiseren.

Uit dankbaarheid voor de inzet van het voorbije jaar en om een goede start te maken van het nieuwe jaar willen we alle medewerkers een attentie geven.

2022 is een nieuw jaar dat we het samen tegemoet gaan met hoop, vreugde en vooral met en voor elkaar!

Read More

VTO blus- en evacuatietechnieken

VTO blus- en evacuatietechnieken 7/12/2021

Op 7 december ging de VTO blus-en evacuatietechnieken met Bulls-eye (digitaal blussysteem) door onder leiding van Liantis.
De leden van de 1e interventieploeg en de nieuwe collega’s konden hun theorie en praktijk nog eens opfrissen.

Read More

Wegenwerken Oostakkerdorp

Wegenwerken Oostakkerdorp

Vanaf 17 december 2021 gaan een aantal straten opnieuw open voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om de Bredestraat en Oostakkerdorp ter hoogte van het gemeentehuis en de nieuwe rijweg aan de oostzijde van de kerk. Deze straten krijgen éénrichtingsverkeer.

Het nieuw aangelegde deel van de Sint-Laurentiuslaan en de nieuwe rotonde aan de Sint-Laurentiuslaan gaan ook terug open voor gemotoriseerd verkeer. Hier is er tweerichtingsverkeer mogelijk.

De haltes van het openbaar vervoer bevinden zich vanaf 17 december 2021 in de Sint-Laurentiuslaan. De luifel in het Sint-Laurentiuspark wordt in het eerste kwartaal van 2022 verder afgewerkt. Er komt op die locatie ook nog een publiek sanitaire ruimte, zitbanken en een overdekte fietsenstalling.

Read More

De warmste week

De warmste week

Ook dit jaar zetten de medewerkers van Vincenthof vzw zich in voor de Warmste Week. Op initiatief van de kine van Campus Sint-Elisabeth is er een snoepverkoop georganiseerd. Met de hulp van bewoners, collega’s en vrijwilligers hebben we 200 zakjes snoep gevuld. De verkoop loopt op z’n einde, wie nog graag een zakje koopt, zal snel moeten zijn.
Daarnaast hebben Conny en Caroline hun creativiteit de vrije loop gelaten. Zij verkochten prachtig beschilderde keien. Hun opbrengst gaat ook integraal naar de Warmste Week!
We laten jullie binnenkort weten hoeveel al die inspanningen opgebracht hebben.

Read More

Sorteren van afval

Sortering van de diverse afvalsoorten

Met de VLAREMA 8 werd de wetgeving inzake de 24 verplichte afvalstromen opnieuw uitgebreid.

Het hoofddoel is om te komen tot gescheiden inzameling met het oog op recyclage. We vermijden dus best zoveel mogelijk restafval!

Wist u dat… de chauffeurs van Garwig (onze huidige afvalophaler) visuele controles uitvoeren om te zien of de inhoud van de containers (restafval, PMD, glas, papier en karton, etensresten enz.) overeenkomt met de bijhorende acceptatievoorwaarden.

Indien er een afvalstroom in de container wordt waargenomen dat niet tot de voorwaarden behoort (o.a. sorteerfouten!) ontvangen we een “melding niet-conformiteit”. Deze vaststelling wordt ook geregistreerd in een centraal register van OVAM.

Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van dat register gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten zullen sneller gecontroleerd worden.

Bij deze wensen we alle collega’s op te roepen om afvalstoffen zoveel als mogelijk te sorteren en in de desbetreffende container(s) te deponeren.

Aan allen een welgemeende dank voor de “extra” inspanning!

Read More

VTO blus-en evacuatietechnieken

VTO blus-en evacuatietechnieken

De nachtmedewerkers konden op 18 november hun blus- en evacuatietechnieken nog eens opfrissen onder leiding van Bernard, instructeur van liantis.
Het was opnieuw een boeiende opleiding waaruit blijkt dat jaarlijks herhalen zeker zijn nut heeft.
Voor de collega’s overdag staat de opleiding 7/12 gepland. Zeker de moeite om dit te volgen!

Read More