Beste bewoner
Beste familie
Beste mantelzorger

Omwille van werken aan de elektriciteitscabine zal er in woonzorg Sint-Vincentius een geplande stroomonderbreking zijn op woensdag 9 december 2020.
De onderbreking is gepland van 11u30 tot 14u.

Ten gevolge van deze stroomonderbreking zullen tijdelijk bepaalde faciliteiten niet mogelijk zijn, waaronder het gebruik van de lift, het kijken naar de televisie, het gebruik van de telefoon, ….
De voorziening, zowel woonzorg Sint-Vincentius als woonzorg Sint-Elisabeth, is gedurende die periode telefonisch niet bereikbaar.

Indien er zich toch iets dringends zou voordoen, kan u ons bereiken via het tijdelijke noodnummer van de voorziening 0499/75.43.61.
We doen er alles aan om deze onderbreking zo kort mogelijk te houden.

Met vriendelijke groeten
Marc Lataire 
Algemeen directeur

Els Van Kerckhove
Adjunct algemeen directeur