Dinsdag 22/02 is de werkgroep automatisatie samengekomen. We zijn samen aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor Into.care, ons nieuw elektronisch bewonersdossier.
Het stappenplan en traject werd overlopen. Daarnaast hebben we ook een aantal zorgfiches en aandachtspunten kritisch bekeken waradoor de projectgroep efficiënt aan de slag kan met de opbouw van de nieuwe boomstructuur.

Eind maart starten de voorbereidingen voor de omschakeling van Geracc naar Into.care zodat we eind juni aan de slag kunnen met de tablets in het nieuw dossier.
De werkgroepleden hebben er zin in!