Het gemeenschappelijk vakbondsfront organiseert op maandag 20 juni opnieuw een vakbondsactie.

Dit zal in heel Vlaanderen hinder veroorzaken voor de dienstverlening door bus en tram.

In het kader van het decreet continuïteit van de dienstverlening zorgt De Lijn voor een aangepaste dienstregeling.

In de loop van zaterdagavond 18 juni zal deze aangepaste dienstregeling bekend zijn, en dus ook de omvang van de hinder.

De routeplanner van De Lijn zal vanaf zaterdagavond 18 juni, zowel op de website als in de app, alle ritten tonen die rijden op maandag 20 juni.

Ritten die niet rijden, worden niet getoond.

De routeplanner toont altijd de meest recente situatie, en kan dus na zaterdag nog lichtjes wijzigen, bv. door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs.

 Neem uw voorzorgen…