In de maand december werden de brandcodes die op de dect-toestellen verschijnen, aangepast zodat het voor iedereen duidelijker is welke locatie bedoeld wordt.
De brandcodes zijn op te zoeken via de ABC-index en zullen in de Edumaticmodule brand verwerkt worden. In de eerste afdelingsvergadering van het nieuwe jaar zullen deze ook aan bod komen.