Gebruikersraad

Vzw Vincenthof beschikt over een gebruikersraad die ten minste één maal per trimester vergadert. De raad is samengesteld uit bewoners en familieleden of mantelzorgers. De samenstelling kan veranderen maar het woonzorgcentrum waarborgt dat de bewoners steeds minstens de helft van de aanwezigen uitmaken.

De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over alle aangelegenheden die de algemene werking van het woonzorgcentrum betreffen. Van de vergaderingen van de raad wordt een verslag opgemaakt dat aan alle bewoners en hun familieleden of mantelzorgers bezorgd wordt.

De verantwoordelijke en het personeel kunnen uitgenodigd worden om de vergaderingen van de raad bij te wonen.

Om deel te nemen aan de gebruikersraad of meer info te verkrijgen kan u contact opnemen met een medewerker van de sociale dienst.