Wie is wie

Algemeen directeur

Els Van Kerckhove

09/218.09.50

Els.vk@vincenthof.be

Adjunct algemeen directeur

Jonas Lataire

09/ 218 09 50

jonas.l@vincenthof.be

Diensthoofden / verantwoordelijken

Diensthoofd
Administr./Techn. dienst

Kurt Volckaert

09/ 218 98 65

kurt.v@vincenthof.be

Diensthoofd
Hoteldienst

Tine Tollenaere

09/ 218 98 66

tine.t@vincenthof.be

Diensthoofd
Verpleging/Verzorging

Erlinde De Spiegeleir

09/ 218 09 52

Erlinde.ds@vincenthof.be

Verantwoordelijke bewonerszorg

Liesbeth Pletinckx

09/ 218 98 68

liesbeth.p@vincenthof.be

Hoofdverpleegkundigen

Wooneenheid 1

Marika Meyskens

marika.m@vincenthof.be

09/218 09 53

Wooneenheid 2 / 3

Karine Eeckman

karine.e@vincenthof.be

Adjunct :

Ellen Verlodt

ellen.v@vincenthof.be

09/218 09 55

Wooneenheid Binnentuin

Ermelinde Beyaert

ermelinde.b@vincenthof.be

Adjunct :

Liesbet Mangelinckx

liesbet.m@vincenthof.be

09/218 09 57

Buitenhof 1 en 2

Sofie Van Slycken

sofie.vs@vincenthof.be

Adjuncten :

Celine De Cooman

celine.dc@vincenthof.be

09/218 09 58

Dirk Goethals

dirk.g@vincenthof.be

09/218 09 58

Woonzorg 1

Laura Martens

laura.m@vincenthof.be

09/218 98 60

Woonzorg 2

Wendy De Swaef

wendy.ds@vincenthof.be

09/218 98 61

Woonzorg 3

Wendy Dhossche

wendy.d@vincenthof.be

09/218 09 54

Woonzorg 4

Caroline Van Compernolle

caroline.vc@vincenthof.be

09/218 09 51

Hoofdverpleegkundige/ projectmedewerker

Karine Eeckman

karine.e@vincenthof.be

Mobiele equipe

Evy Bekaert

Adjunct-hoofdverpleegkundige

Adjunctmobielteam@vincenthof.be

Stafmedewerkers / Coördinatoren

Stafmedewerker verpleging/verzorging

Inge De Maesschalck

09/218 09 50

inge.dm@vincenthof.be

Stafmedewerker

Ilse Bocquaert

09/218 09 50

ilse.b@vincenthof.be

Stafmedewerker/                                                                                            kwaliteitscoördinator

Johanna Joris

09/218 09 50

kwaliteit@vincenthof.be

Stafmedewerker logistieke diensten/ preventieadviseur

Hans Vanderbauwhede

09/218 09 50

preventie@vincenthof.be

Coördinator Technische Dienst

Jan Deweirdt

09/218 09 50

jan.dw@vincenthof.be

Coördinator Onderhoud CSV

Els Verdonck

09/218 09 50

els.vd@vincenthof.be

Coördinator Onderhoud CSE

Imke Desutter

09/218 09 50

imke.d@vincenthof.be

Informatieveiligheidsconsulent / DPO

Kristel De Smedt

09/ 218 09 50

privacy@vincenthof.be

Coördinator Hoteldienst

Evelien Lameire

09/218 98 69

Evelien.L@vincenthof.be

Coördinator Administratie

Darlien Schaubroeck

09/218 09 50

darlien.s@vincenthof.be

Sociale dienst en Woonassistent

Sociale dienst Woonzorg Sint-Vincentius

Cindy Verbeke

09/218 98 67

cindy.v@vincenthof.be

Sociale dienst Woonzorg Sint-Elisabeth

Saskia Verhaegen

Emilie Biesemans

09/218 98 67

saskia.v@vincenthof.be

emilie.b@vincenthof.be

Woonassistent

Nicole De Wispelaere

09/218 98 63

nicole.dw@vincenthof.be

Coördinerend en raadgevend arts

Aalmoezenier

Dr. Stefaan Van Baeveghem

Bredestraat 10

9041 Oostakker

09/251 03 16

vbdw@telenet.be

E.H. Herman Ivens

Gasthuisstraat 8

9041 Oostakker

09/373 49 47

Bestuursorgaan

Lataire Marc (voorzitter) – marc.l@vincenthof.be

Knudde Hermin (ondervoorzitter)

De Mey Rita (secretaris)

De Meyer Martine

Vanooteghem Cecile

Schutyser Piet

Ackerman Filip

Claessens Patricia

Claerhout Sarah

Caals Dirk