Opdracht

VZW Vincenthof is gegroeid uit een initiatief van de Zusters van Sint-Vincentius à Paulo te Oostakker.
Het woon- en zorgcentrum biedt bewoners een menswaardige opvang en een thuisvervangende woonomgeving aan, ongeacht hun godsdienstige, filosofische en politieke overtuiging of graad van zorgbehoevendheid.
We beogen een humane, hoog kwalitatieve en vlot toegankelijke dienstverlening voor senioren. Medewerkers streven naar de hoogst haalbare ouderenzorg waarbij deskundigheid en respectvolle benadering centraal staan.
VZW Vincenthof voert een eerlijk, haalbaar en financieel verantwoord beleid.
De kernwaarden zijn:
  • Christelijke inspiratie en diepe bewogenheid
  • Continue gerichtheid op een zo groot en divers mogelijk aanbod
  • Deskundig onderbouwde zorg
  • Een open en mensgericht leefklimaat
  • Een realistisch, functioneel, hedendaags en op de toekomst afgestemd organisatieklimaat
  • Een cultuur waar wonen, leven en werken op elkaar inspelen.
Deze opdracht wordt met de steun van vele vrijwilligers en familie van bewoners gerealiseerd door 240 personeelsleden op drie campussen :
  • Woonzorg Sint-Vincentius
  • Woonzorg Sint-Elisabeth
  • Residentie Meerhout