Kwaliteitszorg

Vzw Vincenthof maakt gebruik van PREZO Woonzorg om de kwaliteit van onze dienstverlening op te volgen en te verbeteren. PREZO Woonzorg helpt ons om doelstellingen te bepalen rond zorgkwaliteit en deze concreet in te plannen via prestaties. Aan de hand van zelfevaluaties, tevredenheidsmetingen en objectieve indicatoren volgen we continu op hoe de organisatie presteert en evolueert op vlak van kwaliteit.

Bewonersbevraging (BING)

Om de 3 jaar wordt een bewonersbevraging afgenomen.

In december ‘19 en januari ‘20 kwamen 3 onafhankelijke enquêteurs langs om de bewonerstevredenheid te bevragen. Ze hebben hier maar liefst 83.5 uur aan gespendeerd en konden in die tijd 56 wilsbekwame bewoners bevragen. Op een totaal van 119 wilsbekwame bewoners, hadden we een responsgraad van 48%.

Elke bewoner kreeg ongeveer een kleine 2u de tijd om zijn/ haar verhaal te brengen. Uit deze zinvolle gesprekken kregen we een beeld over het wonen, leven en de zorg in onze voorziening. De thema’s die bevraagd werden, waren; kwaliteit van leven, accommodatie, voeding, zorgverlening, activiteiten, medische begeleiding, zingeving, informatie en klachten & ondersteuning.

Deze resultaten werden besproken in de stuurgroep kwaliteit, de gebruikersraad en werd via het verslag van de gebruikersraad aan alle bewoners bezorgd. De resultaten van de thema’s worden ook meegenomen naar de diverse werkgroepen.