Student @ Vincenthof

VZW Vincenthof heeft de ambitie om een studentvriendelijke stage aan te bieden aan alle gezondheidsberoepen in opleiding relevant voor een woonzorgcentrum. Dit werd in 2012 geformaliseerd door de formele ondertekening van een charter ‘Inspirerend en enthousiasmerend klinisch onderwijs en praktijkervaring in de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg’ een initiatief van de Vlaamse minister van volksgezondheid Jo Van Deurzen, de Vlaams ambassadeur zorgberoepen Lon Holtzer en de minister van onderwijs Pascal Smet.

 

Naast stage in de zorg (verzorging, verpleegkunde en logistiek) biedt Vincenthof ook de mogelijkheid om stage te lopen bij :

 • Sociale dienst
 • Kinesitherapie
 • Ergotherapie
 • Animatie
 • Administratie
 • Grootkeuken
 • Onderhoud
 • Pastorale dienst

Vzw Vincenthof vindt ieder individueel studietraject uniek. De student/leerling kan dan ook rekenen op een individuele begeleiding in zijn leertraject. Daarbij rekenen we op een goede samenwerking met stagecoördinatoren en stagebegeleiding van de scholen.

De student of leerling is in al zijn facetten hartelijk welkom in het vzw Vincenthof. Is het nu om stage te lopen of om een project uit te werken, de medewerkers van vzw Vincenthof staan klaar om een positieve bijdrage te leveren aan het leertraject.

Een stage kan pas succesvol zijn als de student gemotiveerd is, een positieve ingesteldheid heeft t.a.v. ouderenzorg en autonoom zijn studietraject in handen neemt, m.a.w. zijn doelstellingen heeft voorbereid, aanpast en opvolgt gedurende de stage.

Ik zoek een stageplaats

Vzw Vincenthof werkt bij voorkeur samen met de scholen verpleegkunde en verzorging waarmee ze een samenwerkingsverband heeft.

 

Scholen voor Verpleegkunde niveau Bachelor :
Arteveldehogeschool – www.arteveldehs.be

Hogeschool Gent – www.hogent.be

 

Scholen voor verpleegkunde niveau HBO5
IVV Sint-Vincentius – www.IVV.be

Benedictuspoort – www.benedictuspoort.be

Vesaliusinstituut – www.vesaliusinstituut.be

 

Scholen voor verzorging :

Edugo Lochristi – www.edugo.be

IVV Sint-Vincentius – www.IVV.be

Benedictuspoort – www.benedictuspoort.be

 

School voor logistiek assistent en medewerker onderhoud :
BUSO Binnenhof – www.ivio-binnenhof.be

 

Andere initiatieven die de opleiding tot zorgkundige begeleiden :

VDAB – www.vdab.be

Vokans – www.vokans.be

VSPW – www.vspw.be

 

contactpersonen:
Zorg : Ilse Bocquaert ilse.b@vincenthof.be

Onderhoud/ maatschappelijk werk: Jonas Lataire jonas.l@vincenthof.be

Keuken : Tine Tollenaere tine.t@vincenthof.be

Kiné/ergo/logo/animatie/pastorale: liesbeth.p@vincenthohf.be

Ik kom op stage in vzw Vincenthof

Vzw Vincenthof engageert zich om de studenten verpleegkunde en zorgkunde een boeiende en leerrijke stageplaats aan te bieden waarbij elke student begeleid wordt door één of meerdere mentoren. Zij zullen het leerproces begeleiden of dit nu een paar dagen, een periode van 9 weken of zelfs meerdere maanden omvat.

 

Vzw Vincenthof verwacht van u als student dat u uw leerproces zelf in handen neemt en hierbij voldoende initiatief neemt. Om een goede start te kunnen maken, kan u zich best voorbereiden aan de hand van onderstaande items.

 

 1. Informatie opzoeken over de werking van een woonzorgcentrum, bijvoorbeeld aan de hand van het woonzorgdecreet.
 2. Doelstellingen per week formuleren. Deze doelstellingen zijn bij voorkeur creatief en uitdagend (‘out of the box’) maar worden best naar haalbaarheid afgetoetst met de stagementor en/of de hoofdverpleegkundige.
 3. Informatie opzoeken m.b.t. de bereikbaarheid van het woonzorgcentrum.
 4. Sommige studenten zoals studenten van het 7e jaar verzorging en verpleegkunde dienen zich voor te bereiden op het stage lopen in shiften. In Vincenthof betekent dit:
   • Vroegdienst : 6u30-15u
   • Dagdienst : 8u-17u
   • Laatdienst : 13u of 13u30 tot 21u30 of 22u
   • Nachtdienst : 21u45 tot 6u45
    1. Nadenken welke dagen of halve dagen je geen stage kan doen of welke uren op welke dag absoluut niet haalbaar zijn.
     De hoofdverpleegkundige van de afdeling zal de stageplanning per dag maken en aanduiden in welke weekends stage moet gelopen worden.
     De eerste stagedag wordt dit met de student overlopen en is tevens persoonlijke inbreng mogelijk.
    2. Alle formaliteiten in orde brengen m.n. stagecontract zoveel mogelijk zelf invullen en een kopie van het laatste medisch onderzoek meebrengen (kopie van eventuele laboresultaten is niet nodig). Hierbij vind je alvast de werkpostfiche en de risicoanalyse (voor studenten uit de zorg).

  Indien je vragen hebt, aarzel niet contact op te nemen met de contactpersoon studenten in Vincenthof : Ilse Bocquaert ilse.b@vincenthof.be.

   

  Eerste stagedag

  U wordt om 8u30 verwacht in de cafetaria van WZC Sint-Elisabeth in de Gasthuisstraat 21. Daar aan het onthaal kan u samen met de andere studenten even wachten.  De medewerker die instaat voor het onthaal,  komt u daar ophalen. Afhankelijk van de noodwendigheden na het weekend kan dit een beetje later zijn.

  In eerste instantie worden de formaliteiten met betrekking tot de stage, m.n. stagecontract en een kopie van het verslag van het laatste medisch onderzoek, afgegeven.

  Vervolgens zal de stageplanning overlopen worden. Hierbij zal u toegewezen worden aan een wooneenheid. Eventueel kan op dat moment nog gewisseld worden. Wanneer u familie of goede kennissen heeft die in het woonzorgcentrum werken, moet u dit melden. Ook kan het zijn dat u reeds vroeger stage of vakantiejob gedaan heeft in vzw Vincenthof. Ook dit dient u mee te delen voor de start van de stage.

  Er wordt een rondleiding in het woonzorgcentrum voorzien waarbij een aantal centrale diensten en kleedkamers worden getoond, algemene informatie wordt gegeven en afspraken worden gemaakt. Ten slotte wordt iedere student naar de afdeling begeleid en voorgesteld aan de (adjunct-)hoofdverpleegkundige van de afdeling.

  De eerste dag wordt door de (adjunct-)hoofdverpleegkundige een rondleiding op de wooneenheid voorzien. Iedere student wordt gekoppeld aan een stagementor die verantwoordelijk is voor het opvolgen van feedback en het voorbereiden van de evaluatie.
  De hoofdverpleegkundige tracht de planning zo op te maken dat de mentor voldoende met de student samenwerkt.

   

  Maaltijden in Vincenthof

  Iedere student heeft de keuze tussen een eigen lunchpakket, een broodmaaltijd of een warme maaltijd van vzw Vincenthof.
  Indien u wil blijven eten, kan u vooraf bonnetjes kopen aan de receptie. Dit bonnetje moet ingevuld in de brievenbus van de grootkeuken gedeponeerd worden vóór 9u als u om 12u wil eten of vóór 13u als u in de laatdienst een broodmaaltijd wil gebruiken.

  Op de eerste stagedag krijgt elke student 1 gratis bonnetje voor een warme maaltijd zodat u kan kennismaken met de maaltijd van de bewoners en medewerkers.
  In de voormiddag kan u tijdens de pauze een tas soep drinken op de wooneenheid. Koffie, melk, water wordt gratis aangeboden op de wooneenheid of in de personeelsruimte.

  Voor een broodmaaltijd betaalt u €2. U heeft de keuze tussen sandwiches, wit of bruin brood met kaas, beleg van de dag of zoet beleg. Hierbij is ook een dessert inbegrepen.
  De broodmaaltijd wordt op naam klaargezet in de personeelsruimte.

  Voor een warme maaltijd betaalt u €4. Hierbij is ook een dessert inbegrepen.
  Op campus Sint-Vincentius wordt de maaltijd klaargezet in de personeelsruimte en dient u deze nog in de microgolf op te warmen. Op campus Sint-Elisabeth staat de warme maaltijd klaar in de verwarmkar van de verdeelkeuken op Woonzorg 3.

   

  Gebruik kleedkamer

  Elke student dient eigen stagekledij mee te brengen volgens de voorschriften van de school.
  Indien dit per uitzondering  niet ter beschikking is, kan u een broek of vest bij Ilse bekomen.
  Op campus Sint-Vincentius bevinden de kleedkamers zich in de kelder.
  Op campus Sint-Elisabeth bevinden de kleedkamers zich op eerste verdieping.

  Elke student dient verplicht te zorgen voor een hangslot om het kastje af te sluiten. Indien dit niet meegebracht wordt, is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het verlies van waardevolle bezittingen.

  Ieder kleedkastje dient door de student geïdentificeerd te worden met vermelding van naam, school, opleiding en stageperiode. Indien het kastje na de stage niet losgemaakt is, kan vzw Vincenthof het slotje openbreken en de inhoud verwijderen.

   

  Belangrijke afspraken m.b.t. de stage in vzw Vincenthof

      1. Indien u door omstandigheden niet tijdig of helemaal niet op stage kan komen, dient u zo snel mogelijk de afdeling te verwittigen.
       • Wooneenheid 1: 09/218.09.53
       • Wooneenheid 2&3: 09/218.09.55
       • Wooneenheid Binnentuin: 09/218.09.57
       • Wooneenheid Buitenhof: 09/218.09.58
       • Woonzorg 1&2: 09/218.98.60
       • Woonzorg 3: 09/218.09.54
       • Woonzorg 4: 09/218.09.51
         1. Het gebruik van een gsm of smartphone is tijdens de stage-uren verboden. Dit betekent niet telefoneren, niet sms’en, geen internetgebruik en dus geen gebruik van sociale media. Indien u hierop een uitzondering wenst te maken om persoonlijke redenen, moet u dit eerst met de (adjunct-)hoofdverpleegkundige bespreken.

        

         1. Wij vragen om steeds stagekledij te dragen, vastzittend proper schoeisel, de haren samengebonden, geen (doorschijnende) nagellak of gelnagels, kortgeknipte nagels, geen juwelen aan vingers of polsen (dus ook geen festivalbandjes) en geen opvallende oorbellen of halskettingen.

        

        1. Op de afdeling is er enkel plaats voor uw stagemap met noodzakelijke stage-opdrachten en formulieren. Grote handtassen en dergelijke horen thuis in het kleedkastje.