Verpleging/verzorging

De adjunct- hoofdverpleegkundige en hoofdverpleegkundige van de afdeling zoeken samen met de verpleegkundigen en zorgkundigen steeds naar de beste zorg op maat van de bewoner in samenspraak met de bewoner, zijn familie en de huisarts.
De verpleegkundigen en zorgkundigen  bieden ondersteuning of volledige hulp bij de activiteiten van het dagelijks leven (wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, eten,…). Zij volgen de mentale en fysieke gezondheid van de bewoner op.
In elk zorgteam werken specifiek opgeleide verpleegkundigen en zorgkundigen. Zij hebben een bijkomende opleiding genoten over o.a. diabetes, fixatie, incontinentie, wondzorg, maaltijdbegeleiding,  dementie, verplaatsingstechnieken,… Deze verpleegkundigen en zorgkundigen komen op regelmatige basis samen in werkgroepen waarin o.a. casussen worden besproken en ervaringen worden uitgewisseld. Er wordt gestreefd naar een uniforme zorgverlening voor onze bewoners op basis van up-to-date wetenschappelijk onderzoek.
In elk zorgteam is er een palliatief referent aanwezig. Deze verpleegkundige heeft een gespecialiseerde opleiding gevolgd over palliatieve zorgen en de zorg rond het levenseinde. Het woonzorgcentrum hanteert een palliatieve grondhouding. Kwaliteit van leven en comfort staan hier centraal.