In maart krijgen alle medewerkers de kans om de anonieme digitale welzijnsenquête van Liantis in te vullen.

Omdat we jullie mening erg op prijs stellen, vragen we om massaal deze enquête tijdens de werkuren in te vullen.

Hiervoor krijgen jullie, indien nodig, ondersteuning. Het landschapsbureau in beide campussen staat hiervoor te beschikking.

Medewerkers met een @vincenhof.be mailadres zullen op 1 maart een link krijgen en alle andere medewerkers ontvangen op het werk een brief.

De verwerking van de gegevens zal gebeuren door het psychosociaal team van Liantis. In juni krijgen we ons rapport. Dit rapport zal in de overlegmomenten en de werkgroep preventie toegelicht worden. Met de verbeterpunten gaan we samen aan de slag om te groeien naar een warm huis waar het nog leuker is om te werken!