Parasols voor de cafetaria op campus Sint-Vincentius

De 2 duo zweefparasols voor het terras aan de cafetaria van woonzorg Sint-Vincentius zijn er!

Ze werden op maandag 27/06 gemonteerd.

Hierdoor is het terras met een oppervlakte van 3m x 12m overspannen.

De parasols zijn zeer gebruiksvriendelijk en zijn met grondankers bevestigd waardoor er geen parasolvoeten gebruikt worden.

 

Read More

Wegenwerken in de Gasthuisstraat

Vervolg van de werken in de Gasthuisstraat op datum van 22/06/2022:

    • Rond de middag zal dwars over de straat (tussen de oprit van kinderdagverblijf en inkom Sint-Vincentius) een sleuf gegraven moeten worden. Dit zal ongeveer een uur duren, maar het betekent dat het verkeer daar niet over kan. Ondanks het verbodsbord met uitzonderlijk verkeer, wordt nog steeds gebruik gemaakt van de Gasthuisstraat. Dus voor ambulances, leveranciers, … zal het ook omrijden worden langs de kant van Wittewalle.
    • Het stuk van Sint-Rafaëlstraat tot de inkom CSV zal vandaag dicht gemaakt worden.
  • Morgen 23/06/2022:
    • De oprit van CSE zal opnieuw tijdelijk afgesloten zijn omdat ze de klinkers gaan herleggen. Dit betekent dat morgen het verkeer op en af het domein langs de afrit van Sint-Elisabeth moet op donderdag 23/06. We roepen op om voorzichtig te zijn. De oprit zal morgennamiddag terug open zijn. Dus ook hier een tijdelijke hinder.
    • Er wordt gestart met het openleggen van de kant van campus Sint-Vincentius van af de inkom tot de oprit van het kinderdagverblijf De Kleine Vincent. Aan de inkom zal het nog steeds mogelijk zijn voor ambulances of vervoersdiensten om via die weg bewoners te brengen of op te halen. Fluvius voorziet een loopbrug. De oprit van het kinderdagverblijf zal ook half om half gedaan worden zodanig dat er blijvend gebruik van kan gemaakt worden. Het zal wel niet ideaal zijn.

Wordt vervolgd…

Read More

Oprit campus Sint-Elisabeth terug toegankelijk

De oprit van campus Sint-Elisabeth is voorzien van oprijplaten en kan opnieuw gebruikt worden. Achteraan op het terrein is een parking voorzien waar u zich veilig kan parkeren gezien de wegenwerken.
Morgen, donderdag 16/06 zal de afrit mogelijks afgesloten zijn door graafwerken.
Hierdoor zal u het terrein tijdelijk via dezelfde weg moeten verlaten. We verwachten dat er vanaf 17u ook oprijplaten komen aan de afrit.
Read More

Oprit CSE onderbroken vanaf 15/06

Gisterennamiddag heeft Fluvius ons – zoals beloofd – op de hoogte gehouden van de verdere planning van de werken. Helaas is dit onder voorbehoud van het weer. Dus mogelijks wijzigt er alsnog iets.
De eerste oprit van campus Sint-Elisabeth zal komende woensdag (15/06), ten laatste donderdag opengelegd worden. De dag zelf nog zullen oprijplaaten gelegd worden waardoor er snel weer gebruik kan gemaakt worden van de oprit.
Dit betekent dat de afrit tijdelijk zal gebruikt worden voor op en af te rijden. Gelieve steeds voorzichtig te zijn aangezien de baan daar te smal is om 2 auto’s naast elkaar te laten passeren.
Ook leveranciers zullen langs daar tijdelijk moeten oprijden.

Read More

Start werken in de Gasthuisstraat

Volgende week maandag 13/06/2022 zou Fluvius de werken in de Gasthuisstraat aanvangen, meer bepaald het verplaatsen en vernieuwen van nutsvoorzieningen. De hinder van de werken zal eerder beperkt zijn, maar evenwel toch aanwezig.

Voor de in- en uitrit van beide campussen zal de hinder telkens het grootst zijn bij het graven van een gleuf. Eens dit gedaan is, worden er rijplaten gelegd.
Fluvius zal ons telkens 1 dag op voorhand verwittigen zodanig dat wij per mail én via intranet (voor medewerkers) deze info kunnen doorgeven en op die dag de eventuele alternatieve in- en of uitrit. Sowieso gaat Fluvius de bereikbaarheid niet in het gedrang brengen.

Eerst zal de kant van Sint-Elisabeth aangepakt worden van de kerk naar Wittewalle toe. Nadien de kant van Sint-Vincentius.
In het 4e kwartaal (oktober) van 2022 zullen in principe de grote werken aanvangen in de straat. Er is ons beloofd geworden om betrokken te zijn in de planning hiervan.

Wees voorzichtig en geduldig in de straat, want er zal toch wel wat bedrijvigheid zijn van graafmachines.

Read More

Vzw Vincenthof op Instagram

Sinds vrijdag 3/06 heeft vzw Vincenthof een Instagram account!

Je kan ons vinden via vzwvincenthof. Voorlopig zijn er 12 volgers.

We zijn gestart met een bericht van de Edugorun en een foto van de duofiets naar aanleiding van Wereldfietsdag.

 

Read More

Parking CSV niet gebruiken op 3/06

Op vrijdag 3/06 zullen de keien op de daken in de nabijheid van de polyvalente zaal op Woonzorg Sint-Vincentius weggenomen worden.

De vrachtwagen die deze keien zal vervoeren, zal zich parkeren op de parking ter hoogte van de fietsenstalling.

Mogen we vragen om de parking die dag uitzonderlijk niet te gebruiken. Op die manier kan u ook eventuele schade aan uw voertuig vermijden.

Aan woonzorg Sint-Elisabeth is een ruime parking waar u uw voertuig kan plaatsen.

 

Read More

Nieuwe richtlijn omtrent mondneusmaskers vanaf 23/05

Op zaterdag 21 mei werden we als woonzorgcentrum door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid geïnformeerd over nieuwe richtlijnen met betrekking tot het dragen van het chirurgisch mondneusmasker in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen.

Met ingang van maandag 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen in de hierboven vermelde woonzorgvoorzieningen.
Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers blijft evenwel sterk aanbevolen.
Het blijft wel verplicht een chirurgisch mondneusmasker te dragen voor medewerkers tijdens zorgcontacten waarbij de afstandsregel niet kan worden gerespecteerd.

Read More

cafetaria CSE 5/03 uitzonderlijk gesloten

De cafetaria van Campus Sint-Elisabeth (Gasthuisstraat 21) is zaterdag 5 maart uitzonderlijk gesloten wegens onvoorziene omstandigheden. Zondag 6 maart is iedereen terug welkom.

De cafetaria van Campus Sint-Vincentius (Gasthuisstraat 10) is zoals gewoonlijk open op zaterdag- en zondagnamiddag.

Het aantal zitplaatsen blijft voorlopig nog beperkt omwille van Covid-19.

Read More

richtlijnen Covid-19 (22/02)

Sinds vrijdag 18/02 zijn we in onze samenleving overgeschakeld naar code oranje. Dit betekent dat er vanaf die datum verschillende coronamaatregelen afgeschaft of afgezwakt werden in de samenleving.

Uit een brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 21/02/2022 blijkt dat er op dit moment nog geen sprake is van versoepeling van deze richtlijnen, ondanks de versoepelingen in de samenleving. Maar liefst 312 woonzorgcentra kampen nog met een grote corona-uitbraak. Ook ons huis werd hiervan nog niet gespaard zoals we jullie reeds meedeelden in de vorige informatiebrieven.
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg is dan ook van mening dat het op dit ogenblik niet evident is om af te wijken van de bestaande richtlijnen. Zeker voor wat betreft de kwetsbare groepen in de samenleving, zijn versoepelingen momenteel minder aan de orde omdat de medische verantwoording daarvoor ontbreekt. Kwetsbare doelgroepen vragen extra aandacht en behoedzaamheid als het gaat om mogelijke wijzigingen in de richtlijnen.
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste daarom om een mogelijke wijziging in de richtlijnen ten vroegste door te voeren tegen de volgende samenkomst van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 9 maart 2022. Concreet betekent dit dat tot die datum alle bepalingen in de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg onverminderd van kracht blijven voor woonzorgcentra vb. bezoekers dragen een chirurgisch mondneusmasker gedurende het volledige bezoek, in de cafetaria moet het CST-ticket voorgelegd worden, …

Read More