cafetaria WZC Sint-Vincentius uitzonderlijk gesloten op 16/09

Op 15/09, 16/09 en 17/09 gaat de laatste fase in van de renovatie van Wooneenheid 1 op campus Sint-Vincentius.

Tijdens deze korte fase zal er een nieuwe vloer gelegd worden in de gang die toegang geeft tot de cafetaria, vertrekkende van het onthaal.

Concreet betekent dit dat op die dagen bewoners, bezoekers, medewerkers, … niet via deze weg van het hoofdgebouw naar de andere delen van het gebouw kunnen.

Omwille van deze werken zal op donderdag 16/09 de cafetaria uitzonderlijk gesloten zijn.

 

Onze excuses voor het ongemak.

 

Read More

bezoekregeling vanaf 30/08

Er zijn geen voorkeursbezoekmomenten meer. Elke bezoeker mag vrij langskomen op het tijdstip dat hem/haar het best past.

Bezoekers moeten zich bij het binnenkomen registreren, handen wassen en ontsmetten, afstand houden en een chirurgisch mondmasker dragen.

We vragen om het chirurgisch mondmasker in de mate van het mogelijke aan te houden tijdens het bezoek op de kamer en de afstandsregels te respecteren (1,5 meter). We vragen om geen drank of eten te nuttigen gedurende het bezoek.

Er staat geen beperking op het aantal bezoekers per dag. Elke bewoner kan het aantal contacten ontvangen dat gezinnen/huishoudens mogen ontvangen volgens
de interfederale bepalingen.

Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijk op de kamer op bezoek komen wanneer zij tot hetzelfde huishouden behoren (= onder één dak wonen).

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen opnieuw op bezoek komen.

Bewoners en bezoekers kunnen elkaar buiten ontmoeten conform de interfederale richtlijnen.

 

Indien u de volledige bezoekregeling wenst, kan u deze opvragen door een mail te sturen naar info@vincenthof.be.

 

Read More

werkzaamheden aan inkom WZC Sint-Vincentius

Wegens de start van de werken aan de inkom van WZC Sint-Vincentius worden van dinsdag 8/06 tot en met dinsdag 15/06 de 2 automatische schuifdeuren buiten gebruik gesteld.

Hierdoor kan deze in-/uitgang in deze periode NIET gebruikt worden.

 

Als tijdelijk alternatief kan men via de parking gebruik maken van de in-/uitgang aan de polyvalente zaal (cafetaria).

De nodige signalisatie zal tijdig aangebracht worden.

Tevens blijven de (bezoekers)richtlijnen en beschermingsmaatregelen in het kader van Covid-19 van kracht.

 

Onze excuses voor het ongemak.

 

Read More

bezoekregeling vanaf 2/11

Door de toenemende besmettingen is bezoekregeling opnieuw aangepast. De nieuwe regeling gaat in op vrijdag 2/11/2020.

Per week mag er maar één vaste bezoeker per bewoner/koppel op bezoek komen.
Deze bezoeker mag op elke bezoekdag komen, maar dit moet steeds dezelfde bezoeker zijn gedurende twee weken. Na deze twee weken mag dit een andere vaste bezoeker zijn.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen nog niet op bezoek komen, tenzij buiten.

De bezoekdagen worden beperkt tot dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Bezoek op maandag en vrijdag is dus niet meer mogelijk. Het bezoek is bovendien enkel mogelijk tussen 13u en 17u.

We vragen om de duur van het bezoek te beperken tot maximaal 1 uur.

Mogen we vragen om de voorzorgsmaatregelen verder na te leven tijdens het bezoek:
– Registratie aan het onthaal;
Chirurgisch mondmasker (geen stoffen mondneusmasker!) correct aanhouden tijdens het bezoek door zowel bezoeker als bewoner;
– Handen wassen en ontsmetten;
– Voldoende afstand houden;
– Niet rondwandelen op de afdeling of bij andere bewoners langsgaan.

We blijven ervoor zorgen dat bewoners voldoende contacten kunnen houden met hun familie en vrienden. Ook onze activiteiten blijven doorgaan en binnen onze werking blijven we inzetten op sociale contacten tussen de bewoners.

Indien u de volledige bezoekregeling wenst, kan u deze opvragen door een mail te sturen naar info@vincenthof.be.

 

Read More

bezoekregeling vanaf 15/10

Door de toenemende besmettingen zijn wij genoodzaakt om onze bezoekregeling aan te passen. De nieuwe regeling gaat in op donderdag 15/10/2020.

Er is maximum 1 bezoeker per bezoekdag toegelaten op de kamer. In open lucht kunnen maximum 2 bezoekers contact hebben met een bewoner met in achtname van de voorzorgsmaatregelen.

Kinderen onder de 12 jaar kunnen nog niet op bezoek komen, tenzij buiten.

De bezoekdagen worden beperkt tot dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Bezoek op maandag en vrijdag is dus niet meer mogelijk. Het bezoek is bovendien enkel mogelijk tussen 13u en 17u.

We vragen om de duur van het bezoek te beperken tot maximaal 1 uur.

Mogen we vragen om de voorzorgsmaatregelen verder na te leven tijdens het bezoek:
– Registratie aan het onthaal;
– Mondmasker correct aanhouden tijdens het bezoek (ook op de kamer door zowel bezoeker als bewoner);
– Handen wassen en ontsmetten;
– Voldoende afstand houden;
– Niet rondwandelen op de afdeling of bij andere bewoners langsgaan.

We blijven ervoor zorgen dat bewoners voldoende contacten kunnen houden met hun familie en vrienden. Ook onze activiteiten blijven doorgaan en binnen onze werking blijven we inzetten op sociale contacten tussen de bewoners.

Indien u de volledige bezoekregeling wenst, kan u deze opvragen door een mail te sturen naar info@vincenthof.be.

 

Read More

Blijf in contact!

Mogelijkheden voor contact voor en met de bewoners

Zoals steeds streven wij in deze crisis naar een manier die én warm-menselijk én veilig verloopt. We vinden het dan ook belangrijk dat sociale contacten voor onze bewoners maximaal mogelijk gemaakt worden zowel bij de bewoners onderling als naar de contacten van de bewoners met familie, vrienden en kennissen.
De bezoekregeling waarbij externe bezoeker in huis komen of een bewoner naar de familie gaat, kan pas slagen indien iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt en waarbij we erin slagen om onze bewoners én familie samen te brengen én waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Naast het echte fysieke contact zijn er ook nog andere mogelijkheden om contact te houden.
We blijven samen zorg dragen voor bewoners, familie, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.

– Interne (groeps)activiteiten voor bewoners zowel op afdeling als afdeling overschrijdend
– Telefonie en skype
– Raambezoeken
– Bezoeken bij de bewoner in het woonzorgcentrum (verwijzing naar de laatste informatiebrief rond bezoekregeling)
o Kamerbezoek op alle afdelingen
o Buiten op het terras
o Wandelingen rond het woonzorgcentrum (op het domein en in de wijk)
– Cafetaria in het woonzorgcentrum – (tijdelijk stopgezet tot verdere berichtgeving)
– Extern familiebezoek door bewoner – in overleg met de afdeling in functie van de eventuele te volgen maatregelen
– Extern restaurant- en cafébezoek door bewoner – in overleg met de afdeling in functie van de eventuele te volgen maatregelen

Read More

bezoekregeling vanaf 7/09

De voorzorgsmaatregelen die van kracht blijven:
– De ‘bubbel’-bepalingen van de Nationale Veiligheidsraad moeten gerespecteerd worden. Als voorziening is het onmogelijk om dit per bewoner op te volgen. We rekenen hierbij op de verantwoordelijkheid van de bewoner én zijn bezoekers.

– Belangrijk om vooraf te bekijken als bezoeker:
o Bezoekers mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertonen en de laatste 14 dagen niet positief getest zijn op Covid19,
o Bezoekers mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen laag/hoog-risicocontact zijn. Dit betekent dat de bezoeker geen contact mag gehad hebben met iemand die positief is getest.
o Bezoekers mogen gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek niet op reis geweest zijn naar een oranje of rode zone.

– Het mondneusmasker wordt gedragen vanaf het binnenkomen van het woonzorgcentrum. Tijdens het volledige bezoek blijft het mondneusmasker aan, een chirurgisch mondneusmasker verdient de voorkeur. Onze medewerkers zullen hierop toezien. We rekenen op jullie verantwoordelijkheidszin en jullie begrip.

– Registratie blijft verplicht in functie van contact-tracing. Vul steeds een registratiefiche in aan het onthaal, ook als er geen steward is!

– Gelieve steeds uw handen te wassen en te ontsmetten bij het binnenkomen. Ook al heeft u geen symptomen, u kan toch drager zijn van het virus. Deze eenvoudige stap betekent veel voor de veiligheid van uw bewoner.

– Bijkomende specifieke voorzorgsmaatregelen:
o Het mondneusmasker moet ook op de kamer, op het terras of tijdens het wandelen aangehouden worden (zowel door de bewoner als de bezoeker)
o Het mondneusmasker moet correct gedragen worden, dit wil zeggen zowel over de neus als de mond. Als u aan de voorkant van uw mondneusmasker komt, dient u uw handen te wassen en te ontsmetten.
o Gelieve de social distancing (‘voldoende afstand’) te respecteren.
o De bezoeker mag zich tijdens het bezoek niet onnodig door het gebouw verplaatsen om contact tussen personen zoveel mogelijk te beperken.
o Kinderen onder de 12 jaar kunnen voorlopig nog niet op bezoek komen op de kamer. We willen de impact van de opstart van school afwachten. Bezoek buiten kan wel!
o Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om de veiligheidsmaatregelen bepaald door de Nationale veiligheidsraad ook hier te respecteren! Fysiek contact is mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren.

Bezoekersregeling in het woonzorgcentrum vanaf maandag 7/09/2020

Wanneer is bezoek mogelijk?
Vanaf maandag 7 september 2020 is er opnieuw elke dag bezoek mogelijk op de kamer. Wil je op bezoek komen, dan bij voorkeur:
o Tussen 10u en 12u
o Tussen 13u en 17u

We hopen op een samenwerking met elk van jullie om deze bezoeken veilig te houden voor jullie eigen bewoner, maar ook voor de andere medebewoners en al onze medewerkers. Dus nogmaals een oproep om steeds de nodige voorzorgsmaatregelen te respecteren.

We blijven de bezoeken op de kamer behouden met in achtneming van de voorzorgsmaatregelen:
– Behoud voldoende afstand
– Het mondneusmasker wordt gedragen door zowel de bewoner als de bezoeker.

Gedurende de dag staat er geen beperking op het aantal bezoekers die op dezelfde dag op bezoek mogen komen. We raden wel aan om het aantal bezoekers die tegelijkertijd op de kamer zijn, te beperken. Hoe meer personen op de kamer hoe moeilijker afstand kan
gehouden worden en hoe groter het risico wordt voor zowel de bewoner als de bezoeker als onze medewerkers / vrijwilligers.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt om de veiligheidsmaatregelen bepaald door de Nationale veiligheidsraad ook hier te respecteren! Fysiek
contact is mogelijk tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren.

Read More

bezoekersregeling vanaf 31/08

Sedert zaterdag 25 juli 2020 werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid aan de woonzorgcentra gevraagd om de bezoekersregeling te verstrengen, als reactie op de toename in het aantal besmettingen. Elk woonzorgcentrum werd hierbij opgedragen om rekening te houden met de situatie van de eigen voorziening.

Met het crisisteam evalueren wij wekelijks de bezoekersregeling rekening houdend met de algemene cijfers van de omgeving, de situatie in het woonzorgcentrum zelf, de feedback die wij van de bewoners krijgen, de personeelsbezetting, de feedback die wij van familie, mantelzorgers, … krijgen en in welke mate de maatregelen goed opgevolgd worden door bezoekers.

NIEUW !!!  Voor de komende periode betekent dit dat we de frequentie van 4 bezoekdagen binnen de bezoekersregeling willen aanhouden indien de cijfers het toelaten, maar dat we één bezoekdag zouden willen verschuiven van maandag naar zaterdag.
Deze aanpassing zal van start gaan op maandag 31/08/2020. Dit betekent dat er op maandag 31/08/2020 geen bezoekdag is maar wel op zaterdag 5/09/2020.

NIEUW !!!   We passen de regeling van het ophalen van de vuile was eveneens aan, met uitzondering voor de bewoners van de Binnentuin (beschermde afdeling van Woonzorg Sint-Vincentius). Vanaf volgende week zal de vuile was niet meer buiten op de rekken geplaatst worden, maar kan u de vuile was meenemen vanop de kamer als u op bezoek komt. Voor familie van de bewoners van de Binnentuin zal de was nog steeds op de rekken geplaatst worden. We vragen om hierbij steeds te zorgen voor een goede handhygiëne.

Op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag tussen 13u en 16u30 blijft kamerbezoek in het woonzorgcentrum voorlopig behouden mits volgende voorwaarden:
– Nauw contact is niet mogelijk (niet knuffelen, niet omhelzen, niet kussen, …)
– De afstand van 1,5 meter moet bewaard worden;
– Het mondneusmasker moet steeds gedragen worden door zowel de bewoner als de bezoeker gedurende het ganse bezoek;
– Wissels van contacten houdt een groter risico in op besmetting, daarom beperken we het bezoek tot 1 bezoeker per bewoner per namiddag. De veiligheidsraad legt op dat elke gezinsbubbel contact mag hebben met 5 vaste contacten en dit gedurende 1 maand. Als voorziening kunnen wij dit onmogelijk zelf beslissen en opvolgen. Daarom vragen wij aan familie om dit samen met de bewoner te bewaken.
– Een bezoek is positief voor alle betrokken partijen. Wij blijven voorlopig de kamerbezoeken als voldoende veilig beschouwen op voorwaarde dat alle maatregelen (zie hierboven) goed gevolgd worden door zowel de bewoner als de bezoeker. Het is echter niet aan te raden om lange tijd samen te verblijven in een kleine ruimte, zoals de kamer van een bewoner. Daarom roepen wij op om het bezoek te beperken in de tijd.

Bezoek op maandag, vrijdag, en zondag is tijdelijk niet meer mogelijk.

Naast de kamerbezoeken is er nog steeds mogelijkheid voor bezoek op het terras en het wandelen op het domein en in de wijk. Indien gewenst kan een rolwagen gevraagd worden aan het onthaal.

Voor de afdeling Binnentuin (afdeling in Woonzorg Sint-Vincentius) is er een aparte bezoekersregeling uitgewerkt. Voor meer info kan u contact opnemen met de afdeling (09/218.09.57).

Zijn tijdelijk niet meer mogelijk sedert zaterdag 25/07:
– Cafetaria in het woonzorgcentrum;
– Extern familiebezoek door de bewoner;
– Extern restaurant- en cafébezoek door bewoner.

Volgende contactmogelijkheden zijn ook nog mogelijk:
– Telefonie en skype
– Raambezoeken
– Wandelingen op het domein en de wijk (mits de voorwaarden op te volgen)
– Bezoek op het terras

Onze bewoners kunnen zelf ook gaan wandelen of naar het terras op het moment dat voor hen uitkomt. Indien bewoners die dit niet meer zelfstandig kunnen, zorgen de medewerkers dat zij ook voldoende kunnen wandelen, fietsen of naar het terras kunnen.

Indien u de volledige informatiebrief wenst te ontvangen, dan kan u deze aanvragen via info@vincenthof.be.

Read More

bezoekersregeling vanaf 27/07

Naar aanleiding van de Covid-19 opflakkeringen is het noodzakelijk om opnieuw verstrengde maatregelen toe te passen in de bezoekersregeling. In deze regeling nemen we ook de beslissing van de veiligheidsraad op 27 juli 2020 mee in functie van het beperken van het aantal bijkomende contacten bij de gezinsbubbel.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13u en 16u30 blijft kamerbezoek in het woonzorgcentrum voorlopig behouden mits volgende voorwaarden:
– Nauw contact is niet mogelijk (niet knuffelen, niet omhelzen, niet kussen, …)
– De afstand van 1,5 meter moet bewaard worden;
– Het mondneusmasker moet steeds gedragen worden door zowel de bewoner als de bezoeker gedurende het ganse bezoek;
– Wissels van contacten houdt een groter risico in op besmetting, daarom beperken we het bezoek tot 1 bezoeker per bewoner per namiddag. De veiligheidsraad legt op dat elke gezinsbubbel contact mag hebben met 5 vaste contacten en dit gedurende 1 maand. Als voorziening kunnen wij dit onmogelijk zelf beslissen en opvolgen. Daarom vragen wij aan familie om dit samen met de bewoner te bewaken.
– Een bezoek is positief voor alle betrokken partijen. Wij blijven voorlopig de kamerbezoeken als voldoende veilig beschouwen op voorwaarde dat alle maatregelen (zie hierboven) goed gevolgd worden door zowel de bewoner als de bezoeker. Het is echter niet aan te raden om lange tijd samen te verblijven in een kleine ruimte, zoals de kamer van een bewoner. Daarom roepen wij op om het bezoek te beperken in de tijd.

Bezoek op vrijdag, zaterdag en zondag is tijdelijk niet meer mogelijk.

Voor de afdeling Binnentuin (afdeling in Woonzorg Sint-Vincentius) is er een aparte bezoekersregeling uitgewerkt. Voor meer info kan u contact opnemen met de afdeling (09/218.09.57).

(more…)

Read More

bezoekersregeling vanaf 25/07

Naar aanleiding van de Covid-19 opflakkeringen is het noodzakelijk om opnieuw verstrengde maatregelen toe te passen in de bezoekersregeling.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 13u en 16u30 blijft kamerbezoek in het woonzorgcentrum voorlopig behouden mits volgende voorwaarden:

– Nauw contact is niet mogelijk;

– De afstand van 1,5 meter moet bewaard worden;

– Het mondneusmasker moet steeds gedragen worden door zowel de bewoner als de bezoeker;

– Er wordt tijdelijk maar één bezoeker toegelaten op hetzelfde moment op de kamer.

Bezoek op vrijdag, zaterdag en zondag is niet meer mogelijk.

Voor de afdeling Binnentuin is er een aparte bezoekersregeling uitgewerkt. Voor meer info kan u contact opnemen met de afdeling (09/218.09.57).

 

Zijn niet meer mogelijk vanaf zaterdag 25/07:

– Cafetaria in het woonzorgcentrum;
– Extern familiebezoek door de bewoner;
– Extern restaurant- en cafébezoek door bewoner.

Read More