Ook dit jaar zetten de medewerkers van Vincenthof vzw zich in voor de Warmste Week. Op initiatief van de kine van Campus Sint-Elisabeth is er een snoepverkoop georganiseerd. Met de hulp van bewoners, collega’s en vrijwilligers hebben we 200 zakjes snoep gevuld. De verkoop loopt op z’n einde, wie nog graag een zakje koopt, zal snel moeten zijn.
Daarnaast hebben Conny en Caroline hun creativiteit de vrije loop gelaten. Zij verkochten prachtig beschilderde keien. Hun opbrengst gaat ook integraal naar de Warmste Week!
We laten jullie binnenkort weten hoeveel al die inspanningen opgebracht hebben.