De spilindex werd in de maand februari 2022 opnieuw overschreden. Dit betekent dat vanaf de maand maart 2022 alle lonen en wedden met +2% worden geïndexeerd.

De Raad van Bestuur en directie beslisten om de toekenning van de elektronische maaltijdcheques met 1 jaar te verlengen, nl. van 01/05/2022 tem 30/04/2023. Dit met behoud van het huidig toegekend nominaal bedrag en specificaties.

Binnenkort wordt elke werknemer uitgenodigd om een nieuwe overeenkomst te ondertekenen.