Eind april 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden.

Dit houdt in dat de lonen in een aantal sectoren, o.a. PC 330.01.20 Woon- en Zorgcentra, in de maand mei 2022 met +2% worden geïndexeerd.