Onze collega’s van bewonerszorg zijn dringend op zoek naar lege potjes Petit Gervais.
Ze verkiezen de kleinste versie om te gebruiken op één van onze ‘speelbeleefdagen’ in juli.
Kunnen jullie helpen?
Jullie mogen dit bezorgen aan An katrien, Wendy of Anja (animatie CSE).