Met de VLAREMA 8 werd de wetgeving inzake de 24 verplichte afvalstromen opnieuw uitgebreid.

Het hoofddoel is om te komen tot gescheiden inzameling met het oog op recyclage. We vermijden dus best zoveel mogelijk restafval!

Wist u dat… de chauffeurs van Garwig (onze huidige afvalophaler) visuele controles uitvoeren om te zien of de inhoud van de containers (restafval, PMD, glas, papier en karton, etensresten enz.) overeenkomt met de bijhorende acceptatievoorwaarden.

Indien er een afvalstroom in de container wordt waargenomen dat niet tot de voorwaarden behoort (o.a. sorteerfouten!) ontvangen we een “melding niet-conformiteit”. Deze vaststelling wordt ook geregistreerd in een centraal register van OVAM.

Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van dat register gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten zullen sneller gecontroleerd worden.

Bij deze wensen we alle collega’s op te roepen om afvalstoffen zoveel als mogelijk te sorteren en in de desbetreffende container(s) te deponeren.

Aan allen een welgemeende dank voor de “extra” inspanning!