De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de universiteit van Gent voert momenteel een belangrijk onderzoek naar het subjectief welzijn van mantelzorgers, meer bepaald mantelzorgers van ouderen die (permanent) in een woonzorgcentrum verblijven. De studie heeft als doel factoren te vinden die een invloed uitoefenen op het subjectief welzijn van die mantelzorgers.

De inbreng van jullie als mantelzorgers zou een grote meerwaarde betekenen voor de kwaliteit van deze studie. Via volgende link kan u deelnemen aan het onderzoek https://ugent.qualtrics.com/jfe/form/SV_5BdiYmVIQuo6guO.