Sinds vrijdag 18/02 zijn we in onze samenleving overgeschakeld naar code oranje. Dit betekent dat er vanaf die datum verschillende coronamaatregelen afgeschaft of afgezwakt werden in de samenleving.

Uit een brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid van 21/02/2022 blijkt dat er op dit moment nog geen sprake is van versoepeling van deze richtlijnen, ondanks de versoepelingen in de samenleving. Maar liefst 312 woonzorgcentra kampen nog met een grote corona-uitbraak. Ook ons huis werd hiervan nog niet gespaard zoals we jullie reeds meedeelden in de vorige informatiebrieven.
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg is dan ook van mening dat het op dit ogenblik niet evident is om af te wijken van de bestaande richtlijnen. Zeker voor wat betreft de kwetsbare groepen in de samenleving, zijn versoepelingen momenteel minder aan de orde omdat de medische verantwoording daarvoor ontbreekt. Kwetsbare doelgroepen vragen extra aandacht en behoedzaamheid als het gaat om mogelijke wijzigingen in de richtlijnen.
De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste daarom om een mogelijke wijziging in de richtlijnen ten vroegste door te voeren tegen de volgende samenkomst van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 9 maart 2022. Concreet betekent dit dat tot die datum alle bepalingen in de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg onverminderd van kracht blijven voor woonzorgcentra vb. bezoekers dragen een chirurgisch mondneusmasker gedurende het volledige bezoek, in de cafetaria moet het CST-ticket voorgelegd worden, …