Zorgvoorzieningen werden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uitgenodigd om vrijwillig deel te nemen aan een onderzoek om de vaccinatiegraad voor het COVID-19 virus bij de medewerkers, vrijwilligers en (job)studenten in kaart te brengen. Op dinsdag 21/10 ontvingen we het individueel feedbackrapport voor de 2 voorzieningen van Vincenthof vzw.

Voor campus Sint-Vincentius werd een vaccinatiegraad gehaald van 95,24%

Voor campus Sint-Elisabeth werd een vaccinatiegraad gehaald van 97,10%.