Sedert zaterdag 25 juli 2020 werd door het Agentschap Zorg & Gezondheid aan de woonzorgcentra gevraagd om de bezoekersregeling te verstrengen, als reactie op de toename in het aantal besmettingen. Elk woonzorgcentrum werd hierbij opgedragen om rekening te houden met de situatie van de eigen voorziening.

Met het crisisteam evalueren wij wekelijks de bezoekersregeling rekening houdend met de algemene cijfers van de omgeving, de situatie in het woonzorgcentrum zelf, de feedback die wij van de bewoners krijgen, de personeelsbezetting, de feedback die wij van familie, mantelzorgers, … krijgen en in welke mate de maatregelen goed opgevolgd worden door bezoekers.

NIEUW !!!  Voor de komende periode betekent dit dat we de frequentie van 4 bezoekdagen binnen de bezoekersregeling willen aanhouden indien de cijfers het toelaten, maar dat we één bezoekdag zouden willen verschuiven van maandag naar zaterdag.
Deze aanpassing zal van start gaan op maandag 31/08/2020. Dit betekent dat er op maandag 31/08/2020 geen bezoekdag is maar wel op zaterdag 5/09/2020.

NIEUW !!!   We passen de regeling van het ophalen van de vuile was eveneens aan, met uitzondering voor de bewoners van de Binnentuin (beschermde afdeling van Woonzorg Sint-Vincentius). Vanaf volgende week zal de vuile was niet meer buiten op de rekken geplaatst worden, maar kan u de vuile was meenemen vanop de kamer als u op bezoek komt. Voor familie van de bewoners van de Binnentuin zal de was nog steeds op de rekken geplaatst worden. We vragen om hierbij steeds te zorgen voor een goede handhygiëne.

Op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag tussen 13u en 16u30 blijft kamerbezoek in het woonzorgcentrum voorlopig behouden mits volgende voorwaarden:
– Nauw contact is niet mogelijk (niet knuffelen, niet omhelzen, niet kussen, …)
– De afstand van 1,5 meter moet bewaard worden;
– Het mondneusmasker moet steeds gedragen worden door zowel de bewoner als de bezoeker gedurende het ganse bezoek;
– Wissels van contacten houdt een groter risico in op besmetting, daarom beperken we het bezoek tot 1 bezoeker per bewoner per namiddag. De veiligheidsraad legt op dat elke gezinsbubbel contact mag hebben met 5 vaste contacten en dit gedurende 1 maand. Als voorziening kunnen wij dit onmogelijk zelf beslissen en opvolgen. Daarom vragen wij aan familie om dit samen met de bewoner te bewaken.
– Een bezoek is positief voor alle betrokken partijen. Wij blijven voorlopig de kamerbezoeken als voldoende veilig beschouwen op voorwaarde dat alle maatregelen (zie hierboven) goed gevolgd worden door zowel de bewoner als de bezoeker. Het is echter niet aan te raden om lange tijd samen te verblijven in een kleine ruimte, zoals de kamer van een bewoner. Daarom roepen wij op om het bezoek te beperken in de tijd.

Bezoek op maandag, vrijdag, en zondag is tijdelijk niet meer mogelijk.

Naast de kamerbezoeken is er nog steeds mogelijkheid voor bezoek op het terras en het wandelen op het domein en in de wijk. Indien gewenst kan een rolwagen gevraagd worden aan het onthaal.

Voor de afdeling Binnentuin (afdeling in Woonzorg Sint-Vincentius) is er een aparte bezoekersregeling uitgewerkt. Voor meer info kan u contact opnemen met de afdeling (09/218.09.57).

Zijn tijdelijk niet meer mogelijk sedert zaterdag 25/07:
– Cafetaria in het woonzorgcentrum;
– Extern familiebezoek door de bewoner;
– Extern restaurant- en cafébezoek door bewoner.

Volgende contactmogelijkheden zijn ook nog mogelijk:
– Telefonie en skype
– Raambezoeken
– Wandelingen op het domein en de wijk (mits de voorwaarden op te volgen)
– Bezoek op het terras

Onze bewoners kunnen zelf ook gaan wandelen of naar het terras op het moment dat voor hen uitkomt. Indien bewoners die dit niet meer zelfstandig kunnen, zorgen de medewerkers dat zij ook voldoende kunnen wandelen, fietsen of naar het terras kunnen.

Indien u de volledige informatiebrief wenst te ontvangen, dan kan u deze aanvragen via info@vincenthof.be.